Slavnostní otevření laboratoře

21. září 2023, FEL ČVUT (Technická 2, Praha 6)

Ve čtvrtek, 21. září, proběhne na katedře fyziky v budově Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze – Dejvicích slavnostní otevření referenční laboratoře pro korelativní mikroskopii. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. Účast na akci je zdarma.

Harmonogram

9:30 – 10:00 – Registrace účastníků, ranní káva

10:00 – 11:30 – Úvodní přednášky

11:30 – 13:00 – Slavnostní otevření s občerstvením

13:00 – 15:00 – Diskuze, podrobná ukázka měření, měření pro zájemce

O naší laboratoři

Referenční laboratoř vznikla na Fakultě elektrotechnické ČVUT v roce 2023 jako součást mezinárodního projektu TACOM. V rámci tohoto projektu spolupracuje skupina prof. Bohuslava Rezka na katedře fyziky s firmou NenoVision na výzkumu a vývoji nových metod korelativní mikroskopie s pomocí mikroskopu atomárních sil (AFM) a rastrovacího elektronového mikroskop (SEM). Kombinace obou metod je označována jako correlative probe-electron microscopy (CPEM). Tato metoda propojuje signál z mikroskopů AFM a SEM do výsledného komplexního souboru dat a jeho obrazové vizualizace korelující vybrané morfologické, chemické, mechanické, elektrické a magnetické vlastnosti. Aplikace této metody sahají od přírodních věd po analýzu polovodičů a nanomateriálů. Referenční laboratoř slouží pro demonstraci a testování měření v režimu CPEM. Mimo tyto mikroskopy se v laboratoři nachází i přístroje pro další korelativní měření, kterými je mutifunkční mikrospektrometr, který obsahuje Ramanův spektrometr, fotoluminiscenční spektrometr, mikroskop atomárních sil, Kelvinovskou mikroskopii a skenovací optický mikroskop blízkého pole (SNOM). Dále využíváme skenovací Kelvinovu sondu (SKP) a ambientní fotoemisní spektroskopii (APS). Referenční laboratoř je otevřena pro všechny zájemce o tato měření, v případě zájmu využijte kontaktní formulář.

Zajímavé výsledky

Jak funguje metoda CPEM?

Korelativní mikroskopie spojující AFM a SEM (CPEM) využívá výhod obou těchto metod pro získání komplexnějšího pohledu na zkoumaný vzorek. Pomocí AFM můžeme získat velmi přesnou 3D mapu výškového profilu povrchu a dalších informací v pokročilých režimech mikroskopie atomárních sil. SEM nám poskytuje rychlý náhled na morfologii povrchu a další informace o lokálních elektronických vlastnostech a složení vzorku včetně chemických skupin na povrchu. Zároveň nám napomáhá rychleji najít oblast vhodnou pro detailní zkoumání. Vybraná oblast je pak snímaná oběma přístroji zároveň (a tudíž i za stejných podmínek) a výsledkem jsou komplexní korelovaná data, který mapují různé vlastnosti dané části vzorku a zviditelňují jejich vzájemné souvislosti. Více o metodě se můžete dozvědět přímo na stránkách firmy NenoVision.

Kontakt

Forumulář pro demonstraci a testování metody CPEM na vlastních vzorcích naleznete zde:

Kde nás najdete?

Katedra fyziky, FEL ČVUT, Technická 2, 160 00, Praha 6

FEL ČVUT (Technická 2)